Deze filmpjes vallen onder de bepalingen van de Creative Commons-licentie CC BY-SA-NC

Erfgoed, what’s in a name?

Het zou een quizvraag kunnen zijn. Wat verstaat u onder ’erfgoed’?

Onroerend erfgoed: Dat zijn gebouwen, landschappen en archeologische sites. Die zijn ‘onroerend’, niet-verplaatsbaar. Je kunt dit erfgoed weliswaar aanraken, maar niet of toch zeer moeilijk verplaatsen. Vandaar de naam.

Roerend erfgoed: Denk aan kunstwerken, gebruiksvoorwerpen, archiefstukken, manuscripten, documenten, foto’s… Wat ze gemeen hebben is dat je ze allemaal kunt vastpakken en ook verplaatsen. ‘Roerend’ dus.

Immaterieel erfgoed:
Dit zijn tradities, rituelen, ambachten, streekgerechten… Dit erfgoed is niet of moeilijk(er) in handen te nemen, maar daarom niet minder relevant.