Deze filmpjes vallen onder de bepalingen van de Creative Commons-licentie CC BY-SA-NC

Een erfgoedcel of erfgoedcelwerking spant zich op verschillende manieren in voor het cultureel erfgoed in een regio of stad. Zo zijn er publieksprojecten. Daarmee maakt zij lokaal erfgoed bekend bij het publiek. Het identificeren, bewaren en doorgeven van dat erfgoed is ook een belangrijke opdracht. Doet zo’n erfgoedcel dan alles zelf? Neen, ze ondersteunt en inspireert mensen en organisaties die zelf met lokaal erfgoed aan de slag (willen) gaan.

Erfgoedcellen zijn essentieel voor de toekomst van het cultureel erfgoed.

Naar aanleiding van de nieuwe Vlaamse legislatuur stellen wij, de erfgoedcellen, ons graag (opnieuw) aan u voor. Wat is dat, een ‘erfgoedcel’? Wat doen we voor en met partners? En wat zijn onze ambities en verwachtingen voor de toekomst? U ontdekt het in deze brochure.

In Vlaanderen en Brussel vind je 27 teams met een erfgoedcelwerking. Ze zijn allemaal verbonden aan lokale besturen. Je vindt ze terug in de schoot van eenentwintig intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, in de vijf Vlaamse kunststeden (Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven en Mechelen) en in Brussel. Ze zijn lokaal ingebed, maar werken in een Vlaams beleidskader. Dankzij het Cultureelerfgoeddecreet krijgen ze werkingssubsidies van de Vlaamse overheid.

Het beleidskader: cultureel-erfgoedconvenants

  • Alles begint bij het lokaal bestuur dat zich extra wil inzetten voor lokaal cultureel erfgoed. Voor een regio gaat het om een samenwerkingsverband van lokale besturen. Om hun cultureel-erfgoedbeleid te versterken, kunnen deze lokale besturen subsidies krijgen van de Vlaamse Overheid. Zij dienen hiervoor bij de Vlaamse Overheid een subsidiedossier in.
  • Na de goedkeuring door de Vlaamse Regering starten de onderhandelingen met de betrokken steden en regio’s. De afspraken tussen beide partijen worden vastgelegd in een cultureel-erfgoedconvenant. De huidige convenanten lopen over de periode 2021-2026.
  • De erfgoedcel is het team dat instaat voor de uitvoering van de doelstellingen uit het convenant.
  • Meer informatie over het beleidskader vind je op de website van CJM.